Meer info

Theo Francken

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

De Europese migrantencrisis: oorzaken en oplossingen
Theo Francken zal de oorzaken aankaarten van de grote migrantencrisis die het huidige Europa kent: zowel de exogene (die zich in Afrika en het Midden-Oosten voordoen) als de endogene oorzaken (in Europa zelf).
Hij zal het ook hebben over de impact op de veiligheid en de socio-economische gevolgen van deze crisis in de Europese staten. Hij zal daarbij oplossingen voorstellen om voor eens en voor altijd uit deze crisis te geraken dankzij een pragmatisch en ambitieus Europees Buitenlands Beleid.

BEKNOPTE BIOGRAFIE
2000: Licentie in pedagogische wetenschappen (KU Leuven).
2001: Onderzoeksassistent voor N-VA in het Vlaams Parlement.
2004: Hij treedt toe tot het kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse regering, Geert Bourgeois. Hij is politiek adviseur en later adjunct-directeur van het kabinet.
2010: Hoofd van N-VA in de kieskring Leuven en federaal afgevaardigde.
2012: Burgemeester van Lubbeek.
2014: Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging in de Regering-Michel.

Theo Francken wordt voorgesteld door Herman Craeninckx
Herman Craeninckx is vennoot bij Stibbe sinds 30 jaar. Hij staat aan het hoofd van het departement Arbeidsrecht en herstructureringen en heeft in die hoedanigheid meermaald onderhandeld met syndikale organisaties.
Hij is eveneens bestuurder bij de Club van Lotharingen, het WWF Belgie, de Brusselse Kamer ven Koophandel en werkt nauw samen met het VBO.

Lunchconferentie

55,00€ Inclusief BTW Leden   145,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde niet-leden

Share this Post: