Meer info

Dominique Leroy

Driving Transformation in a fast changing world

Innovaties in de informatie- en communicatietechnologieën hebben een digitale revolutie veroorzaakt die de manier waarop we werken, leven, leren, communiceren en zaken doen definitief aan het veranderen is.
Aan de ene kant helpt de nieuwe digitale economie om de economische groei te versnellen en biedt het bedrijven meer mogelijkheden om te groeien. Maar aan de andere kant ontstaan er ook nieuwe uitdagingen die een impact hebben op tal van domeinen in de samenleving en beleidsmakers verplichten de regelgeving te hertekenen.
Aan de hand van zeer concrete cijfers en sprekende voorbeelden zal Dominique Leroy, CEO van Proximus, dieper ingaan op de impact die de digitale economie heeft op onze wereld. Dit verhaal van uitdagingen en opportuniteiten wordt vanuit verschillende invalshoeken gebracht zodat het iedereen kan inspireren om met een andere blik naar de veranderende digitale wereld te kijken.


Dominique Leroy wordt ingeleid door Dorian de Meeûs.

Als hoofdredacteur van La Libre Belgique, een post die hij sinds een jaar bezet, is Dorian de Meeûs ook gastdocent aan het IHECS.
Na het behalen van zijn licentie in de journalistiek en communicatie (ULB), startte hij zijn carrière als journalist en presentator bij Canal Z (2001-2008). Daarna werkte hij enige tijd als consultant crisiscommunicatie en persrelaties.
In 2011 begon hij bij IPM en werd hoofdredacteur van de website LaLibre.be. Sinds december 2017 vervangt hij Francis Van de Woestyne.

Lunchconferentie

55,00€ Inclusief BTW Leden   75,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde niet-leden   44,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde Juniors

Share this Post: